Név: Jelszó:
2018.10.14.
Gemini36
Kedves Bálint órások! Én is megengednék magamnak egy enyhe negatív kommentet..talán sokak nevében. Nekem a Magazin..és Az Órás blogja évek óta...
2018.10.13.
Tamás
Tisztelt Bálint Órák! Engedjék meg, hogy a sok-sok pozitív visszajelzés mellett tegyek 1 negatívot is. Régóta figyelem weboldalukat és már...
2018.10.04.
KovácsPéter
Tisztelt Bálint órások! Nagyon örülök és egyben köszönöm a mai napon a Seikomra felszerelt szíjat és a csatot! Udvarias, precíz kiszolgálás...

Felhasználási szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Jelen szabályzat jogilag kötelező érvényű megállapodásnak minősül egyrészről a Győri Órás Bt. mint a www.orak.hu honlap üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető) másrészről a regisztrált felhasználók, vásárlók és hírlevélre feliratkozott személyek, továbbá az egyéb nem regisztrált felhasználók (továbbiakban Felhasználó) között az alábbi feltételek szerint:I. A honlapon elérhető tartalmak

 

A Honlap tartalma nyilvános, azt bárki regisztráció nélkül megtekintheti. A honlap tartalmát az Üzemeltető – legjobb tudása szerint – folyamatosan frissíti a változtatás jogának fenntartásával.

A honlapon található valamennyi tartalom (beleértve a logókat, egyedi szín- és szóösszetételeket, a honlap design-t, közzétett szövegeket, képeket, hang és videó anyagokat valamint egyéb információt) az Üzemeltető tulajdonát képezik.

Az esetlegesen letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon a Felhasználó köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra ill. egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket, utalásokat.

A honlap tartalmát, annak egyes elemeit politikai ill. kereskedelmi célokra felhasználni vagy nyilvánosan terjeszteni – az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – tilos!

Az Üzemeltető szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely a Felhasználó által bármely célból a honlapra küldött közlésben megtalálható.

Webáruház


Az Üzemeltető a webáruházban található termékek esetében a gyártótól ill. forgalmazótól kapott információkat adja meg kiegészítve további, legtöbbször szakmai részletekkel. A termékek mellett közzétett információk ill. képek (különösen azok színei) a valóságostól eltérhetnek.

A vásárlásra és szállításra vonatkozó részletes feltételeket a Vásárlási információk és a Szállítási információk oldalak tartalmazzák.
A honlapon közzétett deviza árfolyamok kizárólag tájékoztató jellegűek.

Magazin, Aktuális, Blog


A Magazinban és a Blogban közzétett információk csak tájékoztató jellegűek. A közzétett információk helytállóságáért és teljességéért, továbbá az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az itt közölt írások nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak ajánlattételre.

Kommentek, "Vásárlók könyve"


A Kommentekben és a "Vásárlók könyvében" közzétett írások tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, azért kizárólag annak szerzője tartozik felelősséggel. A Komment és a "Vásárlók könyve" felület nem használható sem közvetlenül sem közvetve az Üzemeltetőtől eltérő harmadik személyek termékeinek vagy szolgáltatásának népszerűsítésére továbbá a hatályos jogszabályokba ütköző illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására.

Az Üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik.


II. A honlapra mutató linkek és frame-k elhelyezése

 

Kizárólag a honlap fő oldalára mutató linkek engedélyezettek, mélyebb linkek nem alkalmazhatók. Tilos a portál oldalainak keretezése, úgynevezett frame-be helyezése!

A linkelő weboldal az Üzemeltető logójának sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.

A linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás ill. termék igénybevételét vagy megvásárlását.

A linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltetőről, valamint az Üzemeltető és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról.

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
Ettől eltérő szabályok kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén alkalmazhatók.


III. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelési alapelvek

 

Az Üzemeltető az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:


a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átláthatóan kezeli
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az Üzemeltető által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) az Üzemeltető minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Üzemeltető által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
e) az Üzemeltető a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy a Felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával az Üzemeltető biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait
a) a Felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
b) egyes esetekben a Felhasználó adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívja az Üzemeltető a Felhasználó figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez az Üzemeltetőnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például az Üzemeltető weboldalának, webáruházának és vállalatirányítási rendszerének működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 

 2. A Cég, avagy az Üzemeltető

 

Név: Győri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Rövid név: Győri Órás Bt.

Székhely (postacím): H-9022 Győr, Jedlik Ányos utca 18.

Telephely(ek): H-9022 Győr, Király utca 17.

Honlap: www.orak.hu

Tulajdonosok: Bálint Péter és Bálintné Szlatinszki Krisztina

Telefonszám: +36 96 335015

E-mail:

Adószám: 20148955-2-08

Cégjegyzékszám: 08-06-007608, vezetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság-nál
Közösségi adószám: HU20148955
Bankszámlaszám: HU31 11101208-20148955-35000008 HUF
 

Az Üzemeltető a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Az Üzemeltető weboldalának tárhely szolgáltatója:

Név: IRQ Hosting Kft.

Cím: H-1015 Budapest, Donáti utca 38/A. Földszint

Adószám: 23408416-2-41

Telefonszám: +36 1 2337777

E-mail: 

 

Az Üzemeltető az adatok kezelése során – a Felhasználók színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

-IT szolgáltatás, integrált vállalatirányítási és számlázó rendszer és annak tárhely szolgáltatása:

SMARTFRONT Business Suite

Név: Smartfront Kft. 

Cím: H-1132 Budapest, Váci út 18.

Adószám: 23507292-2-41

E-mail: 

 

-Futárszolgálat:

Név: Express One Hungary Kft.

Cím: H-1239 Budapest, Európa utca 12.

Adószám: 13947109-2-43

E-mail: 

 

-weboldal készítés, webáruház adatfeldolgozás, hírlevél szolgáltatás, adatfeldolgozás:

Név: IRQ Design Kft.

Cím: H-9022 Győr, Batthyány tér 7.

Adószám: 13836762-2-08

E-mail:

 

Amennyiben az Üzemeltető által igénybevett adatfeldolgozók köre módosul, a változásokat jelen szabályzatban is módosítjuk egy napon belül.

 

Az Üzemeltető által kezelt adatok:

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: weboldal látogatása. Cél a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, az Üzemeltető szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a weboldalt támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Jogalap: az Üzemeltető jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: regisztráció a weboldalon. Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: Név, E-mail cím

A kezelt adatok megőrzésének időtartama: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03061-0001

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele. Cél a Felhasználók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszaküldések ügyintézése, a Felhasználók szokásainak elemzése, kapcsolattartás a Felhasználókkal

Jogalap: hozzájárulás, szerződés, jogszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c., Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §)

Kezelt adatok: Név, Telefonszám, E-mail cím, Online azonosító szám, a Vásárlás adatai (Termék/Szolgáltatás, Mennyiség, Ár, Időpont, Kedvezmény, Fizetés módja, Átvétel módja), Kiszállítással kapcsolatos adatok: Szállítási határidő és Szállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), Számlázási adatok (számlázási név (természetes személy esetén név), adószám vagy adóazonosító jel (amennyiben szükségesek a számlázáshoz),  
számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó))

A kezelt adatok megőrzésének időtartama: webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03061-0002

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: hírlevél szolgáltatás. Cél: kapcsolattartás, értesítés akciókról, ajánlatokról, újdonságokról, a weboldal tartalmának változásáról

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: Név, E-mail cím

A kezelt adatok megőrzésének időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03061-0001

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: ügyintézés, kérdés, panasz. Cél: a Felhasználók kielégítése

Jogalap: jogi kötelezettség

Kezelt adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám, egyéb személyes üzenet

A kezelt adatok megőrzésének időtartama: 5 év

 

Az Üzemeltető a Felhasználótól csak akkor kéri a személyes adataikat, ha a weboldalon regisztrálni, bejelentkezni, ügyintézni, szolgáltatást igénybe venni, vagy a webáruházban vásárolni szeretnének.


A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.


Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Felhasználó az e-mail címen, illetve az Üzemeltető postacímén kérhet további tájékoztatást. Az Üzemeltető a válaszát késedelem nélkül 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldi a Felhasználónak a megadott elérhetőségre.

 

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a Felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik a Felhasználó előzetes hozzájárulását. Ezekről a weboldal a Felhasználó első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Üzemeltető az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja a Felhasználót és kéri a Felhasználó hozzájárulását.
Az Üzemeltető nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a Felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, az Üzemeltető azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 

A sütik kezelését alább a Felhasználási szabályzat és adatvédelmi tájékoztató alatt a Felhasználó beállíthatja.

 

4. További tudnivalók a webáruház adatkezeléséről

 

A személyes adatokat a Felhasználó önkéntesen bocsátja az Üzemeltető rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás illetve az Üzemeltetővel való kapcsolattartása során. Az Üzemeltető ezért kéri, hogy a Felhasználó az adatok közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért a Felhasználó a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének.
Amennyiben a Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy az Üzemeltető vélelmezi, hogy a Felhasználó az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

 

A Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
-a regisztráció törlésével,
-az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
-a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.


A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – az Üzemeltető 15 napos határidővel vállalja, azonban felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az Üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §).


Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha a weboldal valamelyik Felhasználója bűncselekményt követ el vagy az Üzemeltető rendszerét támadja, az adott Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai haladéktalanul törlésre kerülnek, illetve – szükség esetén – az Üzemeltető megőrzi azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

5. A hírlevél célú adatkezelésről

 

A Felhasználó a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a személyes adatait marketing célokra is felhasználhassa az Üzemeltető. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – a Felhasználó adatait hírlevél küldés céljából is kezeli az Üztemeltető és a Felhasználó részére hírlevelet továbbít (Grtv. 6. §).
A Felhasználó a hozzájárulását a hírlevél tekintetében bármikor megadhatja illetve ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
Az Üzemeltető a regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekinti. A hírlevél célú adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását nem értelmezi egyúttal a webáruházzal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását az Üzemeltető – technikai okokból – 15 napos határidővel vállalja.

 

6. Egyéb adatkezelési kérdések

 

A Felhasználó adatait az Üzemeltető csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja, az Üzemeltető adatfeldolgozóinak esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy ne használhassák a Felhasználó hozzájárulásával ellentétes célokra a Felhasználó személyes adatait. További információ a 2. pontban található.
Az Üzemeltető külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Üzemeltetőt. Ezekben az esetekben az Üzemeltető adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Az Üzemeltető adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a Felhasználó személyes adatait megismerni.
Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések, szabályzatok keretében az Üzemeltető a helyiségeiben ellenőrzi a fizikai hozzáférést, a munkavállalókat folyamatosan oktatja és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartja. Az Üzemeltető a technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ.

Az Üzemeltető felhívja azonban a Felhasználó figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weboldalon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni, ám az Üzemeltetőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tart be a Felhasználó adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban az Üzemeltető kéri a Felhasználó segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg weboldalához és/vagy webáruházához meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

7. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

A Felhasználó az adatkezelésről
-tájékoztatást kérhet,
-kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
-tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
-bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
-a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 3911400
Fax: +36 1 3911410
E-mail:
Honlap: https://naih.hu/

A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó Üzemeltető által kezelt, illetve az Üzemeltető – vagy a megbízott adatfeldolgozója  - által  feldolgozott
-adatairól,
-azok forrásáról,
-az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
-időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
-az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
-adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint az Üzemeltető által megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá
-a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) az Üzemeltető megadja a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha a Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be az Üzemeltetőnek. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítést az Üzemeltető visszatériti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az Üzemeltető a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.


Az Üzemeltető a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az Üzemeltető nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – a Felhasználó hozzájárulásával – elektronikus úton az Üzemeltető közli az elutasításnak indokait és tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Amennyiben a Felhasználó tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) az Üzemeltető megvizsgálja és a döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Üzemeltető úgy döntött, hogy a Felhasználó tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Abban az esetben az Üzemeltető megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető döntésével nem ért egyet, illetve ha az Üzemeltető elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a Felhasználó bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Az Üzemeltető kéri a Felhasználót, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Üzemeltetőt.


8. A főbb irányadó jogszabályok az Üzemeltető tevékenységére

 

-a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
-az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
-a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)


9. Adatvédelmi és adatkezelési szabályok - tájékoztató módosítása

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.orak.hu/index.php?modul=felhasznaloifeltetelek weboldalon történik.

IV. Egyéb rendelkezések

 

A jelen honlapon keresztül létrejövő szerződések nyelve a magyar. 


A jelen Szabályzatra továbbá a jelen honlapon keresztül létrejövő szerződésekre – különösen a webáruházon keresztül létrejött adásvételi szerződésekre – a Magyar Köztársaság joga irányadó. Az ezekkel kapcsolatos jogviták elbírálására a Felhasználó és az Üzemeltető kölcsönösen aláveti magát a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

2018.05.25. 

A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.
AKTUÁLIS
2018.11.10.
TISSOT SEASTAR 1000 POWERMATIC 80
2018.10.09.
JUNGHANS MEISTER MEGA
2018.08.04.
FC RUNABOUT GMT AUTOMATIC
Korábbi "aktuális"-ok megtekintése »
HÍRLEVÉL
Név:  Irsz./település:
E-mail: Utca, hsz.:


Frederique Constant óra, Frederique Constant órák, Frederique Constant Győr MeisterSinger óra, MeisterSinger órák, MeisterSinger Győr Junghans óra, Junghans órák, Junghans Győr Certina óra, Certina órák, Certina Győr Tissot óra, Tissot órák, Tissot Győr Mido óra, Mido órák, Mido Győr swatch óra, swatch órák, swatch Győr Mondaine óra, Mondaine órák, Mondaine Győr SEIKO óra, SEIKO órák, SEIKO Győr Citizen óra, Citizen órák, Citizen Győr Edifice óra, Edifice órák, Edifice Győr Sheen óra, Sheen órák, Sheen Győr Protrek óra, Protrek órák, Protrek Győr
G-Shock óra, G-Shock órák, G-Shock Győr Baby-G óra, Baby-G órák, Baby-G Győr Casio óra, Casio órák, Casio Győr Joop óra, Joop órák, Joop Győr Esprit Collection óra, Esprit Collection órák, Esprit Collection Győr Esprit óra, Esprit órák, Esprit Győr Esprit óra, Esprit órák, Esprit Győr Pierre Cardin óra, Pierre Cardin órák, Pierre Cardin Győr DKNY óra, DKNY órák, DKNY Győr, Donna Karan New York óra Lacoste óra, Lacoste órák, Lacoste Győr HERMLE falióra, HERMLE faliórák, HERMLE Győr Hirsch óraszíjak Marcco Győr ZRC Győr9022 Győr, Király utca 17. (Széchenyi tér) / 9022 Győr, Jedlik Ányos utca 18. (Eszterházy-palota) / 9024 Győr, Ikva utca 43. (Marcalváros)
Tel.: 06-96-335-015 / E-mail: info@orak.hu / www.orak.hu
weboldal tervezés: IRQ
©2009-2018 / Felhasználási szabályzat és adatvédelmi tájékoztató